Selecteer een pagina

Goed nieuws voor techniekonderwijs!

Goed nieuws voor techniekonderwijs in Midden-Brabant: de subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs Midden-Brabant is goedgekeurd.

Dat biedt de mogelijkheid om een aantal programmalijnen uit Deltaplan Techniek Midden-Brabant te gaan verwezenlijken.

Ontdekstation013 biedt kinderen en jongeren van 4 tot 24 jaar de kans hun kennis, creativiteit en technische talenten te ontdekken en ontwikkelen zodat ze bewust keuzes voor hun toekomst maken.

Met deze subsidie kan Ontdekstation013 binnen het Deltaplan Techniek verder worden doorontwikkeld tot expertisecentrum Wetenschap en Technologie. Ontdekstation013 krijgt binnen het Sterk Techniekonderwijs plan een centrale rol in het organiseren en faciliteren van kennis en organisatienetwerken voor PO, MBO en bedrijfsleven. Ook speelt Ontdekstation013 een belangrijke rol in de uitvoering van de diverse professionaliseringstrajecten voor leerkrachten binnen het plan.