Perron Ontdekrijk

OntdekRijk nodigt leerkrachten van het basisonderwijs uit om met hun groep kinderen op bezoek te komen. Leerkrachten ontdekken dat Wetenschap en Techniek geïntegreerd kan worden binnen hun lesaanbod en hoe betrokken kinderen zijn bij W&T activiteiten. Het is je taal- of rekenles en vervolgens kun je hem schrappen uit je methode! Vanuit het Onderzoekend en Ontwerpend leren en met de vaardigheden van de 21st Century Skills worden kinderen uitgedaagd, (eventueel) aangepast aan thema’s waar op school mee gewerkt worden.

Ook teamscholingen (op maat) en inspiratie-avonden worden in OntdekRijk georganiseerd. Op de hoogte blijven: www.facebook.com/OntdekRijk/

OntdekRijk is geopend op maandag en dinsdag (3 groepen per dag) en op woensdag- en donderdagochtend (2 groepen per ochtend). Interesse? Stuur een mail naar ontdekrijk@xpectprimair.nl.

Pin It on Pinterest