Selecteer een pagina

Scheikundeproefjes

Ontdek veranderingen in kleur, geur en substantie

Welkom in het laboratorium! Door zelf proefjes uit te voeren en te kijken naar de verrassende demonstraties, leren de leerlingen verschillende stoffen kennen en welke scheikundige reacties zij veroorzaken. De veranderingen in kleur, geur en substantie zorgen iedere keer weer voor verbaasde reacties.
“Zet een veiligheidsbril op en trek een labjas aan, want iedereen gaat er flink op los experimenteren!”

Maximaal ca. 30 deelnemers. Klassen uit de onderbouw vragen we extra begeleiding mee te nemen.

 

Leerdoelen:
  • De leerling kan een definitie geven van het begrip “scheikunde”.
  • De leerling kan een definitie geven van het begrip “scheikundige reactie”.
  • De leerling vertelt klassikaal zijn verwachtingen voorafgaand aan het uitvoeren van een proef.
  • De leerling verklaart in eigen woorden wat er gebeurd is tijdens een proef.
Kerndoelen:
  • 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
  • 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.