Selecteer een pagina

Interview met Marianne Benning van VSC

Ontdekstation013 en VSC-netwerk: een wederzijds succesvolle samenwerking

Sinds 2 jaar is Ontdekstation013 aangesloten bij de VSC, de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers, zoals NEMO, Rijksmuseum Boerhaave en het Spoorwegmuseum. Ook ons Tilburgse Natuurmuseum valt hieronder.

De VSC – met 40 leden uit heel Nederland – vertegenwoordigt de sector, fungeert als aanspreekpunt, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en faciliteert samenwerking, kennisdeling en verbinding. Hiermee zorgt de organisatie voor continue ontwikkeling, verbetering en innovatie binnen de sector. Daarnaast deelt de VSC kennis van inzichten, wetenschap en technologie en stimuleert ze nieuwsgierigheid door samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen te stimuleren.

Maatschappij en samenleving

Marianne Benning is een van onze contactpersonen bij de VSC. In haar functie als adviseur/ projectleider leerecosystemen en coördinator ledennetwerk en uitwisseling, helpt en ondersteunt zij Ontdekstation013 met diverse vraagstukken. Ze licht toe waarom: “Wetenschapsmusea en science centers spelen een belangrijke rol in onze samenleving, waarin technologie en wetenschap een grote invloed hebben. Nieuwsgierig zijn, na kunnen denken over wetenschap, vragen kunnen stellen, antwoorden kunnen zoeken én deze antwoorden op waarde schatten, zijn belangrijke vaardigheden. Wetenschapsmusea en science centers beogen daar in belangrijke mate aan bij te dragen. Het is dan ook belangrijk om een breed publiek te betrekken bij wetenschap en hen via onze podia de kans te bieden om zich te laten verwonderen, inspireren, informeren en via diverse manieren dialoog en uitwisseling te stimuleren.

Samenwerking en partnership

Over de samenwerking met Ontdekstation013 is Marianne net zo enthousiast als wijzelf. “Het team van Ontdekstation013 is ontzettend bevlogen en vooruitstrevend als het gaat om het verhogen van de effectiviteit van hun programma’s en educatief aanbod. Ontdekstation013 is een relatief klein science centre, maar ontzettend inspirerend voor andere leden als het gaat om partnerschappen en samenwerkingen. Neem als voorbeeld de samenwerking met de Rooi pannen, met zeer succesvolle praktijklessen tijdens corona, of de oprichting van hun Ontdekclub en nieuwe Maakklas”, aldus Marianne.

“Het team zet zich in voor wat ze belangrijk vindt en vraagt daarbij ook aan partners om mee te denken. Zo kreeg de VSC bijvoorbeeld recent nog een meedenkvraag voor een activiteit tijdens het Weekend van de Wetenschap. Ik dacht na een korte uitwisseling meteen aan Wetenschapper Stefanos Prouskas, promovendus VUmc en neurowetenschapper. Dat bleek inderdaad een match, dus hij komt in oktober naar Tilburg voor een kindercollege over zintuigen. We denken graag mee over hoe we in Nederland duurzame en succesvolle, wetenschap, natuur en technologie kunnen ontwikkelen. Zo koppelen we dus ook wetenschappers en educatoren aan de wetenschapsmusea en science centers.”

Leerecosystemen

Als laatste vroegen we Marianne wat de VSC nog in petto heeft voor de toekomst. Dat blijken genoeg mooie dingen te zijn. Zoals inzet voor en uitwisseling over de zgn. leerecosystemen. Marianne legt uit wat dit inhoudt: “Samen met het onderwijs wil VSC bereiken dat ieder kind, wat haar of zijn achtergrond ook is, de kans wordt geboden steeds een volgende stap te zetten in haar of zijn passie, interesse en enthousiasme voor natuur, wetenschap en technologie. Niet (meer) incidenteel, maar via een krachtig systeem dat wij leerecosystemen noemen en waarvan ook buitenschoolse clubs een belangrijk deel uitmaken.”

Ze vervolgt: “We hebben een duidelijke meerjarenstrategie, waar naast onderlinge verbinding tussen musea en science centers, ook vertegenwoordiging en lobby onderdeel is. Mede daarom organiseren we elk jaar een directeurendiner, waar dit jaar o.a. minister Robbert Dijkgraaf aanwezig was, en onderhoudt de VSC contacten met bijvoorbeeld NWO, KNAW en diverse ministeries. Een aantal keren per jaar denken groepsleden – waaronder Maartje, directeur van Ontdekstation013 – met het bestuur mee over de inhoud van de activiteiten voor de leden. Ook is het van belang dat de algemene inhoud wordt aangescherpt en dat er nieuwe ideeën worden geopperd. VSC maakt iets groots! Dit doen we samen met onze leden om zo kinderen de kans te bieden naar een volgende stap in haar of zijn passie!”

Fotograaf: Lize Kraan