Selecteer een pagina

Vincents Tekenlokaal in februari naar Ontdekstation013

Ontdekstation013 heeft van het College van B en W van Tilburg het definitieve ‘ja-woord’ gekregen voor de verhuizing van Vincents Tekenlokaal (VTL) van het oude Paleis-Raadhuis naar Ontdekstation013 (ODS013). De daarvoor benodigde verbouwing is in december al afgerond en financieel ondersteund door de gemeente. De verhuizing zal medio februari zijn beslag krijgen.

Vincents Tekenlokaal krijgt in ODS013 een eigen afgesloten klaslokaal met 20 moderne tekencomputers. En voor kinderen die graag met de hand tekenen zijn er ook volop schildersezels voorhanden. De medewerkers van het tekenlokaal zijn blij met deze stap en zien mogelijkheden voor nauwe samenwerking met Ontdekstation013. Datzelfde geldt voor de medewerkers van Ontdekstation013. ‘Tekenles gaat goed samen met techniek. Een logische stap.”, vertelt Marloes Coppens, coördinator van Vincents Tekenlokaal. “De samenwerking zal geleidelijk grotere vormen aan kunnen nemen, maar we beginnen voorzichtig met het samenvoegen van al onze gezamenlijke activiteiten tijdens de weekenden en de schoolvakantie”, aldus Anita de Haas, zakelijk manager a.i. Ontdekstaton013.

Voor de tekenlessen blijft Vincents Tekenlokaal eigen groepen in schoolverband ontvangen en ook andere projecten zelfstandig uitvoeren. De samenwerking zal in beginsel vooral gestalte krijgen op de woensdagmiddagen, de weekenden en de vakanties; de dagen dus waarop de creatieve en technische workshops in Ontdekstation013 door alle kinderen tussen 4 en 14 jaar tegen een entreeprijs van 5 euro bezocht kunnen worden.

De gesprekken tussen VTL en ODS013 lopen al vanaf begin 2017. VTL ging toen op zoek naar vervangende ruimte in verband met de verbouwing van Stadhuis en Paleis-Raadhuis en de daarop volgende herinrichting van het Paleis-Raadhuis, waarin voor het moderne tekenlokaal geen ruimte meer is. Het ‘museale’ deel van Vincents Tekenlokaal blijft voorlopig in het Paleis Raadhuis, maar is door de huidige verbouwing van Stadhuis en Paleis-Raadhuis niet te bezoeken.